top of page

ਵਿਦਿਆਰਥੀ
ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

The Students We Serve.jpg

2022 ਵਿੱਚ, ਵਾਟਰਲੂ ਰੀਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ (WRDSB) ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਢੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

 

ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 104 ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ, ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ।

 

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਜੀਵਿਤ ਅਨੁਭਵ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ - ਇਹ WRDSB ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ:

bottom of page